Webinars

Grünenthal har fornøjelsen af at invitere til praksisrelevant, webbaseret undervisning om smerte og smertebehandling. Målet med undervisningen er at give en dybere indsigt om smerte og smertebehandling. Møderne indeholder 5 minutters indledning og 35 minutters forelæsning efterfulgt af 10 minutter til spørgsmål via chat. Dette møde indeholder produktinformation og er derfor forbeholdt sundhedspersoner.

Arrangementet er sponseret af Grünenthal, er anmeldt til ENLI og er efter Grünenthals opfattelse i overensstemmelse med gældende regler.

Webinarer i 2021:

Dato: 25. februar
Tid: 16.00 - 16.50
Emne: Neuropatiske smerter – Hvorfor reagerer patienter forskelligt på deres smertebehandling?
Foredragsholder: Professor Finn Borgbjerg Moltke

Dato: 25. marts
Tid: 16.00 - 16.50
Emne: Smertebehandling af den ny udskrevne traumepatient
Foredragsholder: Overlæge Michael Brix

Dato: 22. april
Tid: 16.00 - 16.50
Emne: Kommunikation og smerteudredning af den ældre patient
Foredragsholder: Specialeansvarlig overlæge Anne Jung

Dato: 20. maj
Tid: 16.00 - 16.50
Emne: Behandling af cancerpatienten med kroniske smerter
Foredragsholder: Overlæge Pernille Lysgaard

Dato: 9. september
Tid: 16.00 - 16.50
Emne: Smerte og smertemekanismer – hvordan udnytter vi vores viden i den kliniske hverdag?
Foredragsholder: Overlæge Nina Kvorning

Dato: 7. oktober
Tid: 16.00 - 16.50
Emne: Rationel udredning af patienter med rygsmerter
Foredragsholder: Reumatolog Morten H Andersen

Dato: 4. november
Tid: 16.00 - 16.50
Emne: Fra akut til kronisk smerte
Foredragsholder: Professor Finn Borgbjerg Moltke


Klik her for at tilmelde dig