Het welzijn van de patiënt is de focus van ons denken. Wij zijn een ondernemende specialist die echte voordelen biedt aan patiënten. Dit is het doel van Grünenthal. Als een onafhankelijk, internationaal, op onderzoek gebaseerd farmaceutisch bedrijf putten we uit onze jarenlange ervaring in innovatieve pijnbehandeling en ontwikkeling van geavanceerde technologieën om de gezondheid en kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren. Pijn is de meest voorkomende reden waarom iemand een arts of behandelaar raadpleegt. De European Pain Federation (EFIC®) stelt dat, hoewel acute pijn redelijkerwijs kan worden beschouwd als een symptoom van ziekte of letsel, chronische en terugkerende pijn een specifiek gezondheidsprobleem is, pijn een op zichzelf staande ziekte is. Pijn en vooral chronische pijn kunnen een aanzienlijke negatieve invloed hebben op de levenskwaliteit van u en uw dierbaren. Voor de meesten van ons zijn veel dingen vanzelfsprekend geworden: slapen, werken, zorgeloze quality time met onze partner, familieleden en vrienden, vakanties, hobby's en persoonlijke interesses nastreven, een flexibel en spontaan leven. Maar voor patiënten wier dagelijks leven wordt bepaald door pijn, is dit vaak buiten bereik. Grünenthal heeft zich tot doel gesteld om deze patiënten weer kwaliteit van leven te geven. Daarom stemmen we onze activiteiten af op hun interesses en gezondheid. We willen hun onvervulde behoeften en hun grote en kleine uitdagingen beter begrijpen. Op deze manier kunnen we onze research & development intensiever richten op die aspecten die van nut zijn voor de patiënten.

Als een research-gedreven farmaceutisch bedrijf zijn we trots op de producten die we ontwikkelen. Onze duurzame investeringen in research & development liggen boven het gemiddelde van de industrie. We werken intensief aan het vinden van nieuwe, verbeterde manieren om pijn te behandelen, onvervulde medische behoeften op te lossen en nuttige producten met weinig bijwerkingen op de markt te brengen. Ons portfolio omvat een breed scala aan geneesmiddelen voor chronische en acute pijn. Omdat pijn divers is, vereisen verschillende soorten pijn verschillende behandelingsbenaderingen en bieden we zowel producten voor de verlichting van nociceptieve pijn als neuropathische pijn. Om echte toegevoegde waarde voor onze patiënten te creëren denken we graag out of the box. We zoeken een dialoog en bieden patiënten grote voordelen. Grünenthal is zeer betrokken bij het onderwerp "pijn". We zijn dan ook actief in verschillende initiatieven:

Met steun van de koepelorganisatie van de European Pain Association (EFIC®) draagt ons initiatief CHANGE PAIN® bij aan het verbeteren van de situatie van patiënten met een praktische aanpak voor het oplossen van dagelijkse problemen. Meer informatie: www.change-pain.com

Als pijnspecialist waarderen we de vruchtbare uitwisseling van informatie en ervaringen met gemotiveerde jonge wetenschappers. Samen met de EFIC® ondersteunen we hen via de EFIC-GRÜENTHAL Grant. Meer informatie: www.e-g-g.info

Met het initiatief "Mijn pijn voelt als ..." willen we de communicatie tussen artsen en patiënten verbeteren. Hoe gedetailleerder patiënten hun symptomen kunnen beschrijven, hoe groter de mogelijkheid van effectieve pijnverlichting.

Onder het concept “The Societal Impact of Pain” bieden we professionals uit de gezondheidszorg, pijnbeschermingsgroepen, politici, verzekeringen, vertegenwoordigers van gezondheidsautoriteiten, regelgevers en budgethouders de mogelijkheid om informatie uit te wisselen over de effecten van pijn op samenlevingen, gezondheid en gezondheidszorgsystemen in Europa.

Grünenthal steunt "Interest Group on Brain, Mind and Pain" van Europees Parlement, een initiatief van de Europese Federatie van Neurologische Verenigingen [EFNA] en Pain Alliance Europe [PAE], twee belangenbehartigers van patiënten die onderzoek doen en toegang creëren om innovatieve behandelingen te bevorderen, preventie- en zelfmanagementbenaderingen te bevorderen, stigma te verminderen en samen te werken om de kwaliteit van leven te verbeteren voor mensen met neurologische en pijnstoornissen.

Grünenthal is een officieel partnerschap aangegaan voor de ontwikkeling en implementatie van European Pain Patient Pathways Recommendations met Pain Alliance Europe (PAE), een organisatie die chronische pijnpatiënten in Europa vertegenwoordigt, en het Active Citizenship Network (ACN), een organisatie die bevordert en ondersteunt de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van burgers bij de beleidsvorming.

Grünenthal werkt ook samen met Active Citizenship Network (ACN), een organisatie die de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van burgers bij het maken van beleid bevordert en ondersteunt, bij het verzamelen van goede praktijken voor "Chronische pijn: het onzichtbare zichtbaar maken".

Grünenthal toont zijn toewijding aan patiëntgestuurde R&D met zijn eerste Patient Summit in maart 2017, waarin advocaten, clinici en Grünenthal-onderzoekers samenkomen om manieren te definiëren om de stem van de patiënt in het R&D proces te brengen.

Bovendien steunt Grünenthal de jaarlijkse EU Patients ’Rights Day gericht op verbetering van de rechten en behandelingsopties voor patiënten met chronische ziekten.

In dit gedeelte van de website vindt u informatie over de verschillende soorten pijn, de ontwikkeling van pijn en therapieoplossingen. Bovendien leert u meer over de nieuwste perspectieven in pijntherapie en willen we u ondersteunen bij het vinden van de juiste manier voor u om met de pijn om te gaan.

 

U verlaat de website van Grünenthal B.V. in Nederland.

... Sluiten ... Doorgaan