Een geïndividualiseerde, patiëntgerichte aanpak voor het diagnosticeren en behandelen van pijn is essentieel.

Overweeg vóór de start van de behandeling met een opioïde pijnstiller, welke patiëntvariabelen de dosis kunnen beïnvloeden.1

Opioïden dienen op de juiste manier te worden voorgeschreven. Selecteer daartoe patiënten zorgvuldig en controleer hen regelmatig.3-4

Spreek samen met de patiënt duidelijke behandeldoelen met betrekking tot pijnbeheersing en dagelijks functioneren af.3-4

Wijs patiënten op mogelijke bijwerkingen en het risico op tolerantie, afhankelijkheid en verslaving van opioïden.3-4

Verslaving is mogelijk. Zelfs als opioïden gebruikt worden zoals voorgeschreven. De exacte prevalentie van verslaving bij patiënten, die voor chronische pijn met opioïden behandeld worden, is moeilijk te bepalen.5

Evalueer bij een langdurige behandeling met een opioïde pijnstiller regelmatig: pijnbeheersing, impact op levensstijl, fysiek en psychologisch welzijn, bijwerkingen en de noodzaak om de behandeling voort te zetten:2

  • Heroverweeg het behandelplan en ga na of de opioïde dosis afgebouwd of stopgezet moet worden.3-4
  • Bij langdurig gebruik van opioïden is het belangrijk de patiënten onder nauwgezet toezicht te houden.2
  • Monitor op tekenen van verslavend gedrag en onderneem gepaste acties.3-4
  • Beoordeel, vóór aanvang van prescriptie, de patiënt op risicofactoren voor stoornissen in het gebruik van opioïden.3

Patiënten en het brede publiek kunnen baat hebben bij duidelijk voorlichtingsmateriaal en bewustwordingsactiviteiten, om kennis van opioïden te vergroten.6

References:

 

U verlaat de website van Grünenthal B.V. in Nederland.

... Sluiten ... Doorgaan